2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
“ARENA AEN” MMC

Ünvan

AZ5700, Azәrbaycan Respublikası. Şәmkir rayonu, Dәllәr ŞTQ
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : +994 22 307 70 88
e-mail : [email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Buğda unu (әla vә 1-ci növ) vә heyvan yemlәri
(kәpәk, qara un, yem)
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisә istehsal etdiyi mәhsullara Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn
uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Arena AEN” MMC-dә mәhsullar Türkiyәdә istehsal
olunmuş avadanlıqlarda emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Arena AEN” MMC-dә 40 nәfәr işçi çalışır.