2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
“AZERSTAR” MMC

Ünvan

Azərbaycan Respublikası, Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti 100, AZ 6200
,

bizə yazın

tel : (+994 ) 24 225 21 88
e-mail : [email protected]
veb :

“AZERSTAR” MMC şirkətinin uğurunun əsas mənbəyi - nəsillərin ənənələrindən istifadə, məhsulla keyfiyyətli rəftar və emala yeni texnologiyaların tətbiqindən irəli gəlir. Və bu müəssisəmizə müxtəlif ölkələrin müəssisələri ilə uzun müddətli və qarşılıqlı faydalı iş əlaqələri qurmaq imkanı verir.
           “AZERSTAR” MMC 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir, Azərbaycan və MDB məkanında ən böyük şirkətlərdən biri olan “AZERSTAR” MMC bu günkü gündə, Almaniya, İtaliya, Yaponiya və Türkiyə istehsalı olan yeni texnologiya, avadanliqlardan istifadə edərək ildə 10000 ton findiq emal etmək imkanına malikdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Tәbii fındıq lәpәlәri, Qovrulmuş fındıq lәpәsi, Doğranmış fındıq lәpәsi, Qızardılmış fındıq tozu.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
«AZERSTAR" MMC-nin mәhsulu dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt
sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır. Müәssisәdә
keyfiyyәtin İSO 9001-2008 variantına görә idarәetmә sistemi tәtbiq olunur vә fәaliyyәt göstәrir.
Müәssisәnin avadanlıqları:
"AZERSTAR" MMC-dә mәhsul Türkiyә, Almaniya vә İtaliya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә
emal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Almaniya, İtaliya, Hollandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Ukrayna, Belarus, Polşa,
Rumıniya, Özbәkistan vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“AZERSTAR" MMC-dә 80 işçi çalışır