2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
“AZƏRYEM SƏNAYE” MMC

Ünvan

AZ0800, Azәrbaycan Respublikası, Balakәn şәhәri, Atatürk küçәsi 1
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 404 44 84
e-mail : [email protected]
veb :

“AZƏRYEM SƏNAYE” MMC

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
10 may 2007-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
İri vә xırda buynuzlu mal-qara üçün kökәltmә vә süd yemlәri, yerli toyuq cinslәri üçün әtlik
vә yumurtalıq yemlәr, broyler cinsli toyuqlar üçün yemlәr, damazlıq toyuq cinslәri üçün
yemlәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Azәryem” mәhsulları dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә,
hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә ISO 9001:2008 sertifikatını hәmçinin
IQNet sertifikatını almışdır. Eyni zamanda istehsal olunan yemlәr Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Azәryem Sәnaye” MMC-dә yemlәr Türkiyә istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Azәryem Sәnaye” MMC-dә 23 nәfәr işçi çalışır.