2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
“AzRus-DOSTLUQ” ASC

Ünvan

Gәncә şәhәri, İstixana kombinatı qәsәbәsi
,

bizə yazın

tel : (+994 22) 259 59 57
e-mail : [email protected]
veb :

“AzRus-DOSTLUQ” ASC

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 12 iyul 2002-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Tәrәvәz mәhsulları, pomidor vә xiyar bitkisinin
yetişdirilmәsi.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Azrus-Dostluq” ASC-dә tәrәvәz mәhsulları
Hollandiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә
becәrilir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya Federasiyası
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Azrus-Dostluq” ASC-dә 230 nәfәr işçi çalışır.