2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Biləsuvar Agro MMC

Ünvan

AZ1200, Azәrbaycan Respublikası, Bilәsuvar şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 1
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 440 93 07 (+994 12) 440 93 08 (+994 50) 201 20 15
e-mail : [email protected]
veb : www.bilasuvaragro.az

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Bilәsuvar Aqro” MMC 10 noyabr 2008-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Quru süd, kәrә yağı vә qatılaşdırılmış süd emalı vә s.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
"Bilәsuvar aqro" MMC-nin mәhsulu dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk
keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә İSO 9001-
2008 sertifikatını, eyni zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Bilәsuvar Aqro” MMC-dә mәhsullar Almaniya, Polşa, Türkiyә, ABŞ vә digәr ölkәlәrdәn
gәtirilәn müasir avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Bilәsuvar Aqro” MMC-dә 50 daimi işçi çalışır.