2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Caspian Coast Winery & Vineyards

Ünvan

AZ 5300, Azәrbaycan Respublikası, Siyәzәn rayonu, Böyük Hәmyә kәndi.
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 23) 304 09 07
e-mail : [email protected]
veb :

CASPIAN COAST WINERY AND VINEYARDS” MMC
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Tәbii üzüm şәrabları, konyak tipli içkilәr
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC-nin mәhsulları dünya standartlarına tam
uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik
göstәricilәrinә görә İSO 22000:2005 sertifikatı, eyni zamanda Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC-dә istehsal olunan tәbii üzüm şәrabları,
konyak tipli içkilәr Almaniyada, İtaliyada istehsal olunan avadanlıqlar (Diemme, Cadalpe,
Velo, Kiesel, Manzini, Karcher, Robino & Galandrino, Clifom, AERMEC) vasitәsilә emal
olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 67 nәfәr işçi çalışır.