2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Caspian Fish

Ünvan

Azәrbaycan Respublikası, Abşeron rayonu, Bakı-Şamaxı şossesi 21-ci km, Atyalı әrazisi
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 12) 447 21 80
e-mail : [email protected]
veb : www.caspianfish.com

Tәsis olunma tarixi:
“Caspian Fish Co Azerbaijan” Mәhdud Mәsuliyyәtli
Cәmiyyәti 6 mart 2009-cu ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal edilәn mәhsul:
Hisә verilmiş balıq, balıq unu, tәzә dondurulmuş balıq, donmuş balıq filesi, balıq yağı,
nәrә cinsli balıq kürüsü
Mәhsulun sertifikatlaşdırılması:
Mәhsullar Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq
sertifikatı, İSO:9001 idarәetmә sertifikatı, İSO: 22000 qida tәhlükәsizliyi sertifikatları
almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Caspian Fish Co Azerbaijan” MMC-dә mәhsullar Almaniya istehsalı olan avadanlıqlar
vasitәsilә emal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Almaniya, İsveçrә, Fransa, Gürcüstan, ABŞ, Kanada.
İşçilәrin sayı:
“Caspian Fish Co Azerbaijan” MMC-dә 200 nәfәr işçi çalışır.