2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Cəlilabad Şərab - 2

Ünvan

AZ1521, Azәrbaycan Respublikası, Cәlilabad rayonu, Qarazәncir kәndi
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 25) 244 14 57
e-mail :
veb :

Cəlilabad Şərab - 2

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Cәlilabad Şәrab-2” ASC Cәlilabad Vayn Kompani Mәhdud Mәsuliyyәtli
Cәmiyyәti tәrәfindәn 2007-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Alkoqollu içkilәr (Şәrab, araq (Vodka), konyak spirti.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Cәlilabad Şәrab-2” ASC-nin istehsal etdiyi mәhsullar dövlәt standartlarına
uyğunluğuna vә keyfiyyәtinә görә Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Cәlilabad Şәrab-2” ASC-dә alkoqollu içkilәr İtaliya vә Bolqarıstan istehsalı olan
avadanlıqlar vasitәsi ilә istehsal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 50 işçi çalışır.