2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Dostluq

Ünvan

AZ4200, Lәnkәran şәhәri, Lәvәngi dairәsi
Lənkəran, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 25) 254 19 97
e-mail :
veb : www.dostluqfirm.com

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 3 fevral 2000-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Mineral sular, kompotlar, konservlәşdirilmiş tәrәvәzlәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Şahbulaq vә Optimal mәhsulları Standartlaşdırılma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Şahbulaq vә Optimal mәhsulları Rusiya, Polşa vә Türkiyәdә istehsal olunan
avadanlıqlarla istehsal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Müәssisәnin mәhsulları İran, Rusiya, Qazaxıstan kimi ölkәlәrә ixrac olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 70 işçi çalışır.