2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Emil

Ünvan

AZ3623, Azәrbaycan Respublikası, Qәbәlә rayonu, Nic kәndi
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 50) 214 14 44
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Emil” MMC 1 yanvar 2002-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Toyuq vә bildirçin әti
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyinin
Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzinin gigiyenik
sertifikatını almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Emil” MMC-dә istehsal prosesi İran istehsalı olan
avadanlıqlar vasitәsilә hәyata keçirilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Emil” MMC-dә 14 nәfәr işçi çalışır.