2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Әlәddin Fermer

Ünvan

AZ5200, Azәrbaycan Respublikası Salyan rayonu, Yenikәnd kәndi.
,

bizə yazın

tel : (+994 50) 729 11 63
e-mail :
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Әlәddin Fermer” MMC 6 may 2005-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Üzüm, nar, kivi, әrik, şaftalı, nektarin, gavalı istehsalı vә soyuducuda meyvә saxlama
xidmәtlәri.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Soyuducu avadanlıqları Almaniya vә İtaliya istehsalı, tara sexi isә Çin istehsalı olan
avadanlıqlarla tәchiz olunmuşdur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Türkiyә, Misir, Argentina, Mәrakeş, Portuqaliya, İran, Çili, Çin, İndoneziya.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Әlәddin Fermer” MMC-dә daimi 25 nәfәr, mövsümi isә 60 nәfәr işçi çalışır.