2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
F.H. Oğulları

Ünvan

AZ 6900, Azәrbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Ordubad şәhәri, H.Әliyev pr. 36
Ordubad, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 36) 547 19 06
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
23 oktyabr 2008-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Gilas, albalı, tut, badımcan, qoz, zoğal, heyva,
qızılgül, qovun mürәbbәlәri vә cemlәri.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisә Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent
üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Mәhsullar İran istehsalı olan avadanlıqlarda istehsal edilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 16 nәfәr işçi çalışır.