2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Gilan Lәnkәran Konserv Zavodu

Ünvan

AZ4244, Azәrbaycan Respublikası, Lәnkәran rayonu, Sütәmurdov kәndi
Lənkəran, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 25) 255 50 21
e-mail :
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Gilan Lәnkәran Konserv Zavodu ” MMC 25 avqust 2010-cu
ildә “Gilan” MMC tәrәfindәn tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Meyvә vә tәrәvәz mәhsullarından müxtәlif şirәlәr, kompotlar vә konservlәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
İstehsal olunan mәhsullara Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyindәn gigiyenik sertifikat alınmışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Mәhsullar İtaliyanın “ TMCİ PADOVAN Spa” şirkәtinin istehsalı olan avadanlıqlarda
emal edilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Gilan Lәnkәran konserv zavodu” MMC-dә 80 işçi çalışır.