2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Göyçay-Süd

Ünvan

AZ2300, Azәrbaycan Respublikası, Göyçay şәhәri, Sәnaye zonası.
Göyçay, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 20) 274 87 50
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Göyçay-Süd” ASC 25 sentyabr 1998-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Paketlәnmiş tәbii inәk südü, pendir vә meyvә şirәlәri.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Göyçay-Süd” ASC mәhsulların keyfiyyәtinin idarә olunmasına görә İSO 9001:2008
sertifikatına malikdir. Hәmçinin müәssisә uyğunluq sertifikatı vә gigiyenik sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Göyçay-Süd” ASC-dә istehsal olunan mallar İsveç vә İtaliya istehsalı olan avadanlıqlarda
istehsal edilir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
“Göyçay-Süd” ASC-nin istehsal etdiyi mәhsullar Rusiya, Belarus, Estoniya, Ukrayna, BӘӘ vә
Yeni Zelandiya bazarlarına ixrac edilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Göyçay-Süd” ASC-dә 60 işçi çalışır.