2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Hacıqabul Quşçuluq

Ünvan

AZ 2400, Azәrbaycan Respublikası, Hacıqabul rayonu, Ağacanlı kәndi
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 50) 500 01 02
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
1979-cu ildә yaradılmış, 1996-cı ildә özәllәşdirilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Toyuq әti vә toyuq yumurtası
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Gigiyenik Tәhlükәsizlik vә digәr göstәricilәrinә görә Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin vә Sәhiyyә Nazirliyinin Gigiyena vә Epidemiologiya
mәrkәzinin müvafiq uyğunluq vә gigiyenik sertifikatlarını almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
İstifadә olunan avadanlıqlar Rusiya, Ukrayna vә Türkiyәdәn idxal olunmuşdur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Şirkәtdә 400 nәfәr işçi çalışır.