2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Qax Mineral Su-İlham

Ünvan

AZ3423, Azәrbaycan Respublikası, Qax rayonu Süskәnd kәndi
Qax,

bizə yazın

tel : (+994 24) 255 26 20
e-mail :
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
"Qax Mineral Su-İlham" Firması 1987-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Mineral su
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisә gigiyenik sertifikat vә Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Qax Mineral Su-İlham" Firmasında istehsal prosesi Rusiya, Türkiyә vә Çin istehsalı
olan avadanlıqlar vasitәsilә hәyata keçirilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
"Qax Mineral Su-İlham" Firmasında 25 işçi çalışır.