2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Ismayıllı Quşşuluq

Ünvan

AZ3700, Azәrbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Mikayıl Müşfiq küç. 1
İsmayıllı, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+9942028) 5 11 00
e-mail : [email protected]
veb : www.broyler.az

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 2007-ci ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Cobb 500 sortundan broyler damazlıq yumurtası vә 1 günlük broyler cücәsi, toyuq әti vә
yarımfabrikatlar.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Standartlaşdırma Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn Uyğunluq Sertifikatı
almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Türkiyә, Belçika, Çin, Rusiya.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
60.