2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Jardin Royal

Ünvan

Azәrbaycan Respublikası, Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Zülfü Hacıyev küçәsi 56
Gəncə, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 22) 265 04 02; 255 71 26
e-mail : jardin-royal @ rambler.ru
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Jardin Royal” MMC Türkiyә Respublikasının hüquqi şәxsi
“Enesen Sәnaye Mәhsulları Marketing İdxalat İxracat
Limited” şirkәti tәrәfindәn 25 may 2005-ci ildә tәsis
edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Şokolad vә şokolad mәhsulları, marmelad, vafli vә müxtәlif növ kәllә qәndlәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Şokolad vә şokolad mәhsulları Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq vә Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn
gigiyenik sertifikatları almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Müәssisә Türkiyә avadanlıqları ilә tәchiz olunmuşdur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Jardin Royal” MMC-dә 42 işçi çalışır.