2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Karmen

Ünvan

Azәrbaycan Respublikası, Bakı-Şamaxı şossesi 23-cü km
Bakı ( Xətai ) , Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 12) 342 77 00
e-mail : [email protected]
veb : www.karmen.az

Tәsis olunduğu tarix:
Müәssisә 11 sentyabr 2006-cı ildә tәsis
edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Un, makaron mәmulatları, dәnli bitkilәrin qablaşdırılması.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Karmen" un vә makaron mәmulatları Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı vә Azәrbaycan
Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn
gigiyenik sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
"Karmen" MMC-dә makaron mәmulatları İsveçrәnin istehsalı olan "Bühler" vә spagetti
mәmulatları İtaliyanın istehsalı olan "FAVA" avadanlıqları vasitәsi ilә emal olunur.
Mәhsulun ixrac olduğu ölkәlәr:
Gürcüstan, İran, Türkiyә.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 260 nәfәr işçi çalışır.

"KARMEN" makaronları dünyanda ən müasir texnoloji Bühler (İsveçrə) avadanlığında istehsal olunur. Zavodun günlük istehsal gücü 80 tondur. Məhsulun çeşidi isə 12 növdür.

Düzgün xammal makaronun bişirilməsində ən önəmli şərtdir. Məhsullar müasir üyütmə texnologiyası ilə 100 fazili bərk buğdadan hazırlanır.

Avtomatik və yüksək sürətli qablaşdırmagigiyena normalarına uyğun şəkildə aparılır. Qablaşdırmanınçox çeşidli olması satış və marketinq üçün əlverişli şərait yaradır.