2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Metalmədəniməişət

Ünvan

AZ1090, Azәrbaycan Respublikası, Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Buzovna qәsәbәsi, Qәsәbә küçәsi 24.
Bakı ( Xəzər ), Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+99412) 565 16 26 (+99412) 565 16 36 (+99412) 565 16 46
e-mail :
veb : www.almet.az

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“METALMӘDӘNİMӘİŞӘT” ASC 2002-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
“Almet” markası altında xalq istehlakı malları,hәmçinin әlvan metaldan dekorativ
mәmulatlar hazırlayan zavodda istehsal etdiyimiz mәhsul çeşidlәrinә bunlar daxildir:
fәvvarәlәr, köşklәr, darvazalar, distansion idarә olunan qapılar, spiral şәkilli pillәkәnlәr,
hasarlar, park skamyaları, balkonlar vә pillәkәnlәr üçün mәhәccәrlәr, bağ-park
fәnәrlәri, yol fәnәrlәri vә s.
Müәssisә ayrıca olaraq “ALMET GARDEN” markası altında Avropa vә Asiya ölkәlәrindәn
gәtirilәn bağlar, parklar vә evlәrin interyerlәri üçün nәzәrdә tutulan bürünc vә
mәrmәrdәn heykәllәr, fәvvarәlәr, tәbii ağacdan stol vә stullar,skamyalar,dekorativ
heykәllәr, otaq vә çöl bitkilәri “Almet Garden” adlı sәrgi salonunda müştәrilәrә tәqdim
olunur.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisәmizin әlvan metaldan tökmә üsulu ilә hazırlanan mәhsulları dünya
standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә görә Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
METALMӘDӘNİMӘİŞӘT ASC-dә mәhsullar Rusiya ,Çin, vә Avropa ölkәlәrinin istehsalı
olan avadanlıqlar vasitәsilә istehsal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“METALMӘDӘNİMӘİŞӘT” ASC-dә 140 işçi çalışır