2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Preslәmә zavodu

Ünvan

AZ5022, Azәrbaycan Respublikası, Sumqayıt şәhәri, H.Z.Tağıyev qәsәbәsi
, Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 50) 258 33 33
e-mail : [email protected]; [email protected]
veb : www.stp.az

İstehsal etdiyi mәhsullar:
KLPC-125 vә KLPC-200 markalı preslәr müxtәlif ölçülü avtomobil vә maşın hissәlәri ilә
yanaşı müasir xalq istehlakı malları da istehsal edә bilәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
İstehsal olunmuş mәhsullar Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatını vә ГОСТ -13843-78, ГОСТ -
11069-2001 sertifikatını almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Preslәmә zavodu Çin Xalq Respublikası vә Türkiyә şirkәtlәrinin istehsalı olan müasir
tәlәblәrә uyğun yüksәk texnologiyalı xәttlәr vә universal preslәmә avadanlıqları ilә
tәchiz olunmuşdur.