2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Şәrq-i CO MMC

Ünvan

AZ4500, Azәrbaycan Respublikası, Kürdәmir rayonu, Kürdәmir-Ağsu şossesi 8-ci km
,

bizə yazın

tel : (+994 44 ) 245 09 76 (+994 50) 530 70 18
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
10 aprel 2004-cü ildә tәsis edilmişdir.

Araq, konyak, şәrab mәhsulları
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Mәhsullar Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq vә Sәhiyyә Nazirliyinin
Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik
sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Şәrq-i CO” MMC-dә mәhsullar Rusiya, Türkiyә vә
İtaliya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkә:
Gürcüstan
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Şәrq-i CO” MMC-dә 67 işçi çalışır