2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Sabirabad-Konserv ASC

Ünvan

AZ5400, Azәrbaycan Respublikası, Sabirabad şәhәri, Vidadi küç. 1
,

bizə yazın

tel : (+994 21) 235 77 39
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 1982-ci ildәn 1998-ci ilә kimi “Sabirabad Konserv zavodu”, 1998-ci ildәn
“Sabirabad-Konserv” ASC kimi fәaliyyәt göstәrir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Asseptik nar şirәsi, nar şәrab, asseptik nar konsentratı.

Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Mәhsulun dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikat, eyni zamanda
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.

Müәssisәnin avadanlıqları:
Mәhsullar İtaliyanın “Bertuzi” firmasının vә Moldova Respublikasının istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.

Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Ukrayna, Estoniya, Litva, Qazaxıstan, Türkmәnistan, Almaniya, İspaniya vә s.

Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Sabirabad-Konserv” ASC-dә 70 nәfәr işçi çalışır.