2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Orelay Firması

Ünvan

AZ0300, Azәrbaycan Respublikası, Ağdaş şәhәri, H.Әliyev pros: 1
,

bizə yazın

tel : (+994 20) 235 51 21
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 23 iyul 1999-cu ildә tәsis olunmuşdur.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Karamel, iris, draje, vafli, şokoladlı konfetlәr, pryaniklәr, marmeladlar vә s.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Bütün mәhsullar Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn
uyğunluq setifikatı vә Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik
sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
"ORELAY" firmasının mәhsulları Almaniya, Avstriya, İtaliya, Rusiya, Çin, Türkiyә vә Tayvan
istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsi ilә emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 60 nәfәr işçi çalışır.