2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Nur-M MMC

Ünvan

AZ4400, Azәrbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Bakı - Astara şossesi 233-cü km
,

bizə yazın

tel : (+994 25) 215 20 05 (+994 25) 215 15 15
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Nur-M” MMC 13 sentyabr 1999-cu ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Xiyar turşusu, tomat pastası, vermişel, makaron, şirniyyat mәmulatları
Mәhsulun sertifikatlaşdırılması:
“Nur-M” MMC-nin mәhsulları dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt
sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә İSO 9001:2008
sertifikatını, eyni zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Nur-M” MMC-nin mәhsulları İran vә Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal
olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Nur-M” MMC-dә 98 işçi çalışır.