2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Naxçıvan Duz İstehsalıv MMC

Ünvan

AZ7000, Kәngәrli rayonu, Böyükdüz, Duz dağ mәdәn әrazisi.
,

bizə yazın

tel : (+994 36) 40 01 82
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
“Naxçıvan Duz İstehsalı” MMC 1927-ci ildәn fәaliyyәt göstәrir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
0,5 kq qutu duz; 0,5 kq paket duz; xış duz; üyüdülmüş xörәk duzu; 0,25 kq paket duz;
daş duz; texniki xış vә texniki narın duz.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Naxçıvan Muxtar Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq vә Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena vә Epidemiologiya
Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikat alınmışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Mәhsullar İran İslam Respublikası, Rusiya vә Türkiyә mәnşәli avadanlıqlarda emal
edilir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkә:
Gürcüstan
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Naxçıvan Duz istehsalı” MMC-dә 86 nәfәr işçi işlәyir.