2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Natural Green Land MMC

Ünvan

AZ1300, Azәrbaycan Respublikası, Bilәsuvar rayonu, Bilәsuvar-İmişli yolunun 45-ci kilometrliyi.
,

bizə yazın

tel :
e-mail : [email protected]
veb : www.azersun.com

"Natural Green Land" MMC 21 fevral 2007-ci ildә "Azәrsun Holdinq" MMC tәrәfindәn tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Mürәbbәlәr, kompotlar, marinadlar, tomat pastası, yaşıl noxud, soyulmuş pomidor,
tәrәvәz salatları vә s. konservlәr
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Natural Green Land kәnd tәsәrrüfatı kompleksindә becәrilәn kәnd tәsәrrüfatı
mәhsulları Global G.A.P. sertifikatına malikdir. Natural Green Land nәzdindәki konserv
zavodunda emal olunan mәhsullar dünya standartlarına tam uyğunluğuna vә yüksәk
keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә ISO
9001:2000 sertifikatlarını almışdır, eyni zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları: Kәnd tәsәrrüfatı kompleksindә ABŞ istehsalı kombayntraktorlar
vә suvarma sistemlәri quraşdırılmışdır. Zavodda Avropa ölkәlәrinin istehsal
etdiyi avadanlıqlar quraşdırılıb.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr: Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Gürcüstan,
ABŞ, Almaniya, Qırğızıstan, İraq vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
«Natural Green Land" MMC-dә 379 işçi çalışır.