2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Murad-İM MMC

Ünvan

Azәrbaycan Respublikası, Sumqayıt şәhәri, Sülh küç.1
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 408 65 25
e-mail : [email protected]
veb :

Müәssisәnin tәsisolunma tarixi:
“Murad-İM” MMC 1994-cü ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Qәnd istehsalı vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qablaşdırılması
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Murad - İM” MMC Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn
uyğunluq sertifikatı (AZS) almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Murad-İM” MMC-nin mәhsulu İran istehsalı olan müasir dәzgah vә avadanlıqlarda
istehsal edilir.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Murad-İM” MMC-dә 25 nәfәr işçi çalışır.