2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
“Karbon Qazı Zavodu” ASC

Ünvan

AZ7200, Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Darıdağ massivi.
,

bizə yazın

tel : (+994 36) 40 02 47 (+994 70) 243 08 68 (+994 60) 540 58 68
e-mail : [email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Maye Karbon (CО2), quru buz (karbon 4 oksid)
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Karbon Qazı Zavodu” ASC-nin istehsal etdiyi
mәhsullar dünya standartlarına uyğunluğuna vә
yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik
vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә Naxçıvan
Muxtar Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn
uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Karbon Qazı Zavodu” ASC-dә mәhsullar Rusiya
vә Ukrayna istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә
emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Karbon Qazı Zavodu” ASC-dә 27 işçi çalışır.