2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Cahan Pen

Ünvan

AZ7000, Azәrbaycan Respublikası, Naxçıvan şәhәri, Әziz Әliyev küç. 2.
,

bizə yazın

tel : (+994 36) 545 75 92
e-mail : [email protected]
veb : www.cahan.az

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Qapı-pәncәrә profillәri, lambirlәr, bina fasadlari üçün
saydinqlәr, tәmiz su vә kanalizasiya boruları, 2 vә 3
kanallı karnizlәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisәdә istehsal olunan mәhsullar dünya
standartlarına uyğunluğuna görә vә keyfiyyәt
sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizilik
göstәricilәrinә görә İSO 9001 sertifikatını, eyni
zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komtәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Cahan Pen” MMC-dә mәhsullar Türkiyә istehsalı olan
avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Cahan Pen” MMC-dә 35 işçi çalışır.