2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Mingәçevir İzolit ASC

Ünvan

AZ4500, Azәrbaycan Respublikası, Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 67
,

bizə yazın

tel : (+994 24) 275 73 65
e-mail : [email protected]
veb : www.izolit.azbiz.info

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Şüşәplastik borular, müxtәlif konfiqurasiyalı şüşәplastik
profillәr, polietilen boru vә fittinglәr.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Mingәçevir İzolit” ASC-dә istehsal olunan mәhsullar
yüksәk keyfiyyәtlә istehsal olunur vә İSO-9001, elәcә dә
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Mingәçevir İzolit” ASC-dә mәhsullar Makedoniya vә
Türkiyә istehsalı olan avadanlıqlar vasıtәsilә istehsal
olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Qazaxıstan, Rusiya.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Mingәçevir İzolit” ASC-dә 130 işçi çalışır.