2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Aygün firması

Ünvan

AZ4000, Azәrbaycan Respublikası, Quba şәhәri, Qәlәbә küçәsi 26a
,

bizə yazın

tel : (+994 23) 335 17 75
e-mail : [email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Әl ilә toxunan, Azәrbaycanın bütün bölgәlәrinә aid
ornamentlәr, süjetlәr, portret vә itmiş qәdim
kompozisiyalı xalçalar.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisә 2002-ci, 2004-cü, 2008-ci vә 2009-cu illәrdә
beynәlxalq ekspert rәylәrini almış, 20080067 nömrәli
tәbii boyaq ixtira patenti almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Milli dәzgahlar
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Litva, Ukrayna, Türkiyә, İngiltәrә, ABŞ, Kanada, Norveç,
İtaliya, Fransa, İsveçrә, Almaniya
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Firmada 58 işçi çalışır.