2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Azәrxalça EYİB

Ünvan

AZ1001, Azәrbaycan Respublikası, Bakı şәhәri, İçәrişәhәr, Qüllә küçәsi 22
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 492 61 23 (+994 12) 497 81 63 (+994 12) 596 72 58
e-mail : [email protected]
veb : www.azerkhalcha.azerin.com

“Azәrxalça” Elmi Yaradıcılıq-İstehsalat Birliyi

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Xalça vә xalça mәmulatları, suvenirlәr,
portretlәr vә s.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Әl xalçalarımız Milli xalçaçılıq әnәnәlәrimizә
mәxsus olan texnologiyalara әsaslanan
yarımmexaniki vә mexaniki әl xalça dәzgahları
üzәrindә toxunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
ABŞ, Almaniya, İngiltәrә, İtaliya, Çexiya,
BӘӘ vә sair.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Azәrxalça” Elmi Yaradıcılıq-İstehsalat Birliyindә
264 işçi çalışır.