2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Bakı Tikiş Evi

Ünvan

АZ1022, Azәrbaycan Respublikası, Bakı ş., Mәrdanov qardaşları küç., 113.
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 597 40 20
e-mail : [email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Palto, plaş, gödәkcә, kostyum, qış vә yay paltarları,
kamuflyaj, parçadan gödәkcә, yataq kisәsi,
yağmurluq, arxa çantası.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Fabrikin mәhsulu yüksәk keyfiyyәtinә görә dünya
standartlarına uyğundur. “Bakı Tikiş Evi” ASC, 2003-
cü ildә Türkiyә Standartlaşdırma İnstitutundan TS –
EN – ISO 9001: 2001 (AQAP) sertifikatı, hәmçinin
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsindәn Uyğunluq Sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Bakı Tikiş Evi” ASC-dә paltarlar Yaponiya, Almaniya,
İtaliya, Çin istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә
istehsal olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Bakı Tikiş Evi” ASC-dә 654 işçi çalışır.