2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
El-Plastik MMC

Ünvan

AZ5006, Azәrbaycan Respublikası, Sumqayıt şәhәri, Sülh küçәsi, 76-cı mәhәllә
,

bizə yazın

tel : (+994 18) 654 06 37
e-mail : [email protected]
veb : www.elplastik.net

İstehsal etdiyi mәhsullar:
polietilen örtük, kisә, torba, paket, plastik qablar,
plastik borular
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“El-Plastik” MMC Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı
almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“El-Plastik” MMC-nin mәhsulları Almaniya, Rusiya,
Türkiyә, Çexiya, Tayvan istehsalı olan müasir dәzgah vә
avadanlıqlarda istehsal edilir.
Mәhsul ixrac olunan ölkәlәr:
Rusiya, BӘӘ, İran, Türkiyә, Macarıstan, Qazaxıstan,
Gürcüstan
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“El-Plastik” MMC-dә 140 nәfәr işçi çalışır.