2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Gәncә Tekstil ASC

Ünvan

AZ2000, Gәncә şәhәri, Ş. İ. Xәtai prospekti 64
,

bizə yazın

tel : (+994 22) 252 15 11
e-mail : gәncә[email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Tәnzif, bez, hiqroskopik pambıq.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Gәncә Tekstil” ASC-nin mәhsulları Azәrbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma Metrologiya vә Patent
üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı, Respublika
Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik
sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Gәncә Tekstil” ASC-dә mәhsullar Çin Xalq Respublikası
istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә istehsal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Gürcüstan, Türkiyә, Tunis
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Gәncә Tekstil” ASC-dә 231 işçi çalışır.