2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
İnter Textile ASC

Ünvan

AZ5004, Azәrbaycan Respublikası, Sumqayıt şәhәri, Sülh küçәsi 3.
,

bizə yazın

tel : (+994 18) 644 86 59 (+994 50) 331 27 84
e-mail : [email protected]
veb : www.intertextile.az

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Pambıq ipliyi, trikotaj mәhsulları, xüsusi işçi geyimlәri, xalçalar,
vahid mәktәbli-şagird forması.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“İnter Textile” ASC-nin istehsal etdiyi iplik Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq
sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyinin Respublika Gigiyena vә
Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikat almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“İnter Textile” ASC-nin mәhsulları Almaniya vә İtaliya istehsalı
olan avadanlıqlar vasitәsilә istehsal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Türkiyә, İran vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“İnter Textile” ASC-dә 260 işçi çalışır.