2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Suraxanı maşınqayırma zavodu TASC

Ünvan

AZ1042, Azәrbaycan Respublikası, Bakı şәhәri, Әmircan qәsәbәsi, S.Bәhlulzadә küçәsi, 12.
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 452 59 78, 458 29 93
e-mail : [email protected]
veb :

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Ştanqlı quyu nasosları, qazlift klapanları, pakerlәr, quyu
kameraları, kәsici klapanlar, quyu tros alәtlәri.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC-nin istehsalı
olan mәhsullar AZS mili sertifikatlaşma sistemindә
sertifikatlaşdırılmışdır. Eyni zamanda, ştanqlı quyu
nasoslarının Amerika Neft İnstitutunun monoqramması
ilә istehsalına lisenziya (API 11AX) alınmışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC-nin
avadanlıqları әsasәn keçmiş SSRİ-dә istehsal olunmuş
xüsusi tәyinatlı avadanlıqlardır.
Mәhsulların ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya Federasiyası, Özbәkistan, Qazaxıstan.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Hazırda “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC-dә 368 nәfәr işçi çalışır.