2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Sənayecihaz Elmi-İstehsalat Müəssisəsi

Ünvan

AZ1108, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Z.Bunyadov pr., 15 Tel./Faks: E-mail: ;
,

bizə yazın

tel : +(994 12) 562 93 22
e-mail : [email protected]; [email protected]
veb : www.mdi.gov.az

Sənayecihaz  EİM müxtəlif maye, o cümlədən aqressiv mayelər üçün sərfin və təzyiqin geniş diapazonunda sərfölçənlər, sayğaclar, dozatorlar və  siqnalizatorlar layihələndirir və istehsal edir.

Bu cihazların tətbiqi neft sənayesi, mülki və hərbi gəmiqayırma, aviasiya və raket texnikası, kommunal təsərrüfat, atom-elektrik stansiyaları və istilik elektrik mərkəzlərində nəzərdə tutulur. 

Bundan başqa müəssisə müxtəlif təyinatlı mülki məhsullar, o cümlədən xalq istehlakı malları layihələndirir və istehsal edir, qaz və su sayğaclarının təmiri və servis xidmətini də həyata keçirir.

İstehsal etdiyi mәhsullar:
“Sәnayecihaz” EİM sәrflәrin vә tәyziqlәrin geniş diapazonunda müxtәlif mayelәr, qazlar,
o cümlәdәn, aqressiv mәhsullar üçün sayğaclar, dozatorlar vә siqnalozatorların işlәnib
hazırlanması, tәtbiqi vә istehsalı ilә mәşğul olur.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Türkiyә, Tayvan, İspaniya, Rusiya, Ukrayna vә s. ölkәdәn olan avadanlıqlardan istifadә
olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Ukrayna.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Sәnayecihaz” EİM-dә 195 nәfәr işçi çalışır.

XÜSUSİ TƏYİNATLI MƏHSULLARI

Dozatorlar:

 • Maye  neft  məhsullarının  və  aqressiv  mühitlərin çəki və həcm vahidlərində dozalanma qurğuları;
 • Dəniz   suyunun,  dizel   yanacağının,  yağın   və   amilin  dozalanması  üçün 
  "УРАН-3" dozatoru;
 • Maye karbonikioksidin dozalanma qurğusu "УДУ–15–150";
 • ПВК mayesinin aviayanacağa daxil edilməsi üçün qurğular "УВП-40"; "УВП-100".

Sərfölçənlər və sərf çeviriciləri:

 • Neft və neft məhsulları üçün turbin sərfölçəni "ТУРБОДИФ";
 • Aviayanacağın sərfölçəni "ЛЖД–150–64";
 • Dəniz suyu, dizel yanacağı, yağ və amil üçün sərf çevirici "УРАН – 1";
 • Neft məhsullarının, amilin, suyun sayğaclı sərfölçəni "НЕПТУН";
 • Maye bitumun həcmi miqdarını və sərfini ölçmə qurğusu "УИЖБ – 50";
 • Su distilyatorunun sərfölçəni "СВИРЕЛЬ";

Maye sayğacları:

 • Maye sayğacları (aqressiv olmayan neft məhsulları üçün) "КцЖУ";
 • Mayenin (neft məhsullarının) vintli sayğacları "ВЖУ"; 
 • Aqressiv  mayelər üçün  verilmiş   dozanı   siqnalizasiya   edən   ultrasəs  sayğacı "СВХД";

Siqnalizatorlar:

 • Ventilyatorların iş siqnalizatorlari "СИГНАЛ В1", "СИГНАЛ В";
 • Müxtəlif mühitlərin sərf siqnalizatorlari "СИГНАЛ П", "СИГНАЛ М1";
 • Nasosların iş siqnalizatorlari "СИГНАЛ Н".   

                                 
 
MÜLKİ TƏYİNATLI MƏHSULLARI

 • Xəstəxanalar üçün tibb çarpayıları;
 • Kənd təsərrüfatında istifadə olunan su çiləyən qurğu;
 • 2 düymlü ölçüyə qədər borular üçün sıxac;
 • Elektroqril; 
 • Qatlanan pilləkən;
 • Vintli pres;
 • Repelent;
 • Daxili elektrik ayırmaları üçün qutu.