2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Kür EAİ

Ünvan

AZ4500, Azәrbaycan Respublikası, Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 71
,

bizə yazın

tel : (+994 24) 274 71 71
e-mail : [email protected]
veb : www.kur.az

DVB-T T3105 SD - Rəqəmsal qəbuledici

DVB-T RƏQƏMSAL TELEVİZİYA KANALLARININ QƏBULEDİCİSİ

Hazırda istifadə olunan antennalar analog yayım təmin etməkdədir. Antennalarvasitəsilə alınan analog siqnallar gücləndirildikdən sonra televizorlar tərəfindən alınan güclü siqnallar görüntü və səsə çevrilməkdədir. Analog yayımın mənfi cəhətlərindən biri kimi bir tezlikdə ancaq bir televiziya kanalının yayımının olmasıdır. Analog yayımda görüntü keyfiyyəti aşağı və siqnallar zəif olduğu üçün yayımların hər an itmə ehtimalları vardır. Bir də analog yayımda kanal qarışmaları da qaçınılmazdır.DVB-T yayımda görüntü və səs keyfiyyəti analog yayıma görə olduqca yüksəkdir. DVB-T sayəsində bir tezlik üzərindən müxtəlif kanalın yayımlanması mümkündür. Televiziya kanallarının bir-birinə qarışması və kölgələnməsi DVB-T sayəsində sona çatmışdır. DVB-T özü ilə bir çox interaktiv xidmətlərdən istifadə etmək imkanını da gətirmişdir.Bir çox avropa ölkələrində istifadə olunan bu yayım üsulu Avstraliya'da rəqəmsal televiziya və radio yayımlarında standart olaraq istifadə edilməkdədir..DVB-T üçün istifadə olunan tezliklər analog yayımdan bildiyimiz UHF və VHF kanallarıdır.Rəqəmsalyayım sayəsində bu kanalların istifadəsi analoq yayıma görə daha verimlidir. Bu sayəde təktezlikdəbir çoxteleviziyakanalıtoplamaqdadır. COFDM kipləmənin köməyi ilə lent genişliyini minlərlə tək daşıyıcıya bölüşdürməkdədir. Bu hər bir tək daşıyıcı müəyyən olunan QPSK, 16-QAM və ya 64-QAM kipləmə üsulu ilə kodlanmaqdadır. Parametrlərə görə hər bir kanal başına verilənlərin nisbəti təxmini olaraq 12 ilə 20 Mbit/s dir. Bir tezliyin verilənlər nisbəti ən çox dörd proqrama bölünə bilməkdədir. Bölünən hər bir proqram ortalama 3 - 5 Mbit/s bit nisbətbətindədir. Analog PAL televiziya siqnalında görüntü keyfiyyəti rəqəmsal yayında texminən 3 - 5 Mbit/s , DVB-T 'lərdə isə ən az 38.3 Mbit/s –dir.

DVB-T' nin üstünlükləri

Program müxtəlifliyi

MPEG-4 sıxışdırma və rəqəmsal kipləmə sayəsində tək analoq kanaldan 4 program yayımlana bilməkdədir.

Daha verimli yayım

DVB-Tnin köməyilənəqliyyat vasitəsində,ofisdəvə ya evdərahatlıqla televiziya kanallarınabaxmaqmümkündür.

16:9formatındaHDTV,yüksəktəsvirliteleviziya yayımına keçidDVB-T teknologiyası sayəsindədir və eyni zamandamobil cihazlardadateleviziya kanallarına baxmaqkimi üstünlükləri təqdim etməkdədir.

Eyni anda fərqli dillərdə yayım imkanı

EPG(Elektronik Proqram Rəhbəri)-dən istifadə etmək imkanı

DVB-T, yeniteletekstsistemi Elektronik Program Rəhbəriözəlliyi ilərəsm, video klip vəyüksəkhəcmliyazı yükləməimkanıverir.

İnteraktivteleviziyavəİnternet

Elektronikyollaticarət imkanı

"Pay Tv" və yaxud "Pay per view" kimi yayımları, ödənişli kanalları izləmə imkanı verir.