2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Gilan Dəri MMC

Ünvan

AZ6600, Azәrbaycan Respublikası, Yevlax şәhәri, Әzim Әzimzadә küçәsi 9
,

bizə yazın

tel : (+99422) 336 04 96
e-mail : [email protected]
veb : www.gilanderi.az

İstehsal etdiyi mәhsullar:
Rәnglәnmiş dәri növlәri: Rolax, Eko 72, Nappa, Ruqan
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisәnin mәhsulları Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı,
Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikatı
almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Müәssisәnin mәhsulları İtaliya vә Türkiyә istehsalı olan
avadanlıqlar vasitәsilә istehsal olunur.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Belarus, Estoniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva,
Moldova, Özbәkistan, Tacikistan, Türkmәnistan, Ukrayna,
Türkiyә, İraq, İran, Әfqanıstan vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Gilan Dәri” MMC-dә 220 işçi çalışır.